کاهش میزان بارندگی در استان کرمان

مدیر کل هواشناسی استان کرمان از کاهش ۷۶درصدی میزان بارندگی در استان کرمان نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ تورج جدیدی گفت: میانگین بارش سال زراعی جاری به میزان ۳۵.۳ میلیمتر به ثبت رسیده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب ۱۴۵ و ۱۱۳ میلیمتر می‌باشد.وی افزود: استان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۶ درصد کاهش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان ۶۹ درصد کاهش در بارندگی را دارد.
جدیدی با اشاره به آمار بارش ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: در بین ایستگاه‌های استان بیشترین بارش طی این مدت در شهرستان کوهبنان به میزان ۸۸ میلیمتر و کمترین مقدار آن شهرستان ریگان به میزان ۴.۵ میلیمتر به ثبت رسیده است.
مدیر کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آمار بارش شهر کرمان گفت: همچنین شهر کرمان تاکنون ۳۶.۵ میلیمتر بارش داشته است که این میزان در بازه زمانی مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب ۱۰۷ و ۸۲ میلیمتر می‌باشد بنابراین بارش در شهرستان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۰ در صد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۴۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
جدیدی گفت: استان کرمان تا کنون ۲۶ درصد بارش یک سال کامل آبی را دریافت کرده و تا پایان اسفند ماه حدود ۷۳ درصد از مساحت استان تحت تأثیر خشکسالی خفیف تا بسیار شدید و حدود ۲۴ درصد از مساحت استان در محدوده نرمال می‌باشد.