کاهش حجم آب دریاچه ارومیه در پی کاهش بارندگیها

در پی کاهش بارندگی هادر سال آبی جاری ، حجم آب دریاچه ارومیه یک میلیارد مترمکعب کاهش یافت .

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ رییس گروه تلفیق و بیلان آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به پنج میلیارد و ۲۲ میلیون مترمکعب رسیده افزود: حجم آّب نگین آذربایجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب کاهش نشان می‌دهد.
آرش نصیری با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار داشت: تراز دریاچه هم اکنون ۱۲۷۱.۴۰ (۱۲۷۱ متر و ۴۰ سانتی متر) است که ۴۴ سانتی متر نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۲۷۱.۸۴ بود، کمتر است.
وی با اشاره به ارقام اعلامی وضعیت سطح و حجم دریاچه ارومیه افزود: هم اکنون نسبت به سال گذشته به ترتیب با کاهش، ۱۵۷ کیلومتر مربعی در سطح و ۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون متر مکعبی در حجم آّب دریاچه ارومیه مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: وسعت دریاچه نیز به سه هزار و ۵۱۰ کیلومتر مربع رسیده که با توجه به وسعت سه هزار و ۷۱۴ کیلومتری سال گذشته، در وسعت نیز دچار کاهش هستیم.نصیری با اشاره به کاهش بارندگی ها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و عدم تخصیص حق آبه اظهار داشت: حق آبه دریاچه ارومیه میزان ثابتی ندارد و وابسته به میزان بارشها است
وی با تشریح این نکته که در تعیین حق آبه های مختلف ، از داده های نرمال بلند مدت بارش و سایر پارامترها در محاسبات استفاده می شود افزود: میزان بارش بدلیل متغیر بودن شرایط جوی و اقلیمی مقدار ثابتی نیست و از سالی به سال دیگر دستخوش تغییرات است لذا با وجود محاسبات حق آبه ها در بعضی از سالها ارقام ذکر شده محقق نمی شود و بایستی اولویت ها را در نظر گرفت

 

کاهش حجم آب دریاچه ارومیه  در پی کاهش بارندگیها

گزارش دارد…