آیا سینمای سراب نفس تازه می گیرد؛

بازدید کارشناسان برنامه و بودجه سینمایی از سینما آزادی سراب

سراب نیوز: باتوجه به خواسته اهالی شهرستان سراب مبنی بر راه اندازی تنها سینمای شهر بعد از نزدیک به دو دهه سکوت، کارشناسان برنامه و بودجه سازمان امور سینمایی از این سینما بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، کارشناسان برنامه و بودجه سازمان سینمایی به منظور تسریع در عملیات بازسازی، از سینما آزادی سراب بازدید کردند.

در حاشیه این بازدید فرماندار سراب با اشاره به اهمیت گسترش فضاهای فرهنگی و هنری در ارتقای فرهنگی جامعه، خواستارتسریع دربازسازی سینما آزادی این شهرستان شد و احیای این سینما را از جمله آرزوهای دیرینه مردم سراب ذکر کرد.

او اظهار داشت: امیدواریم با اهتمام نهادهای متولی این مطالبه مردم شهرستان سراب محقق شود.