در سفر یک روزه مدیرکل به سراب افتتاح شد

چهار کیلومتر از مسیر دوزدوزان – شربیان دو خطه شد

قسمتی از مسیر دوزدوزان – شربیان با حضور خادمی معاون وزیر و مدیر عامل ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، استاندارآذربایجان شرقی، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، فرماندار و نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مردم منطقه افتتاح شد

به گزارش سراب نیوز، در سفر یک روزه بخشی زاده مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی برای شرکت در جلسه شورای مسکن سراب چهار کیلومتر از مسیر دوزدوزان – شربیان به شکل دو بانده و چهار خطه و با حضور خادمی معاون وزیر و مدیر عامل ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی، داودی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، جهانی فرماندار سراب و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.

برای این پروژه بالغ بر سی میلیارد ریال هزینه شده است