پیشتازی شهرستان سراب در واکسیناسیون عمومی

شهرستان سراب در واکسیناسیون قشرهای مختلف علیه بیماری کرونا در آذربایجان شرقی پیشتاز است.

به گزارش سراب نیوز، تاکنون ۸۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال در شهرستان سراب در برابر بیماری کرونا واکسینه شده اند.
کادر بهداشت دانشکده علوم پزشکی سراب با برپایی ایستگاه‌های سیار و مراجعه به درب منازل برای سرعت بخشی به روند واکسیناسیون بسیج شده است.