پیام مردم

پیام قدردانی مردم از اداره برق سراب

سراب نیوز ؛ پیام قدردانی اهالی کوی شهرداری 2 و خیابان مطهری از اقدامات اداره برق سراب

به گزارش سراب نیوز، تعدادی از شهروندان ساکن در محله کوی شهرداری ۲ با ارسال پیامی به سراب نیوز عنوان کردند: بدین وسیله از زحمات مدیریت و پرسنل زحمت کش اداره برق شهرستان سراب در جهت اصلاح و بهسازی شبکه برق خیابان مطهری، بالاخص کوی شهرداری ۲ تشکر و قدردانی بعمل می آوریم.