رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی

پروژه‌های که ۲۰ سال نیمه تمام رها شده‌اند/ ۴۰ سال زمان برای اتمام این طرح‌ها نیاز است!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، گفت: طی دهه‌های گذشته تعداد زیادی پروژه‌های بزرگ و سنگین 18 تا 20 سال شروع و نیمه تمام رها شده‌اند که با روند فعلی اتمام این پروژه.ها 40 تا 45 سال زمان نیاز دارد!

به گزارش سراب نیوز، محمد فرشکاران صبح امروز در دیدار فرماندار سراب اظهار کرد: تاکید رئیس جمهور و دولت اجتناب از شروع پروژه‌های جدید و به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه تمام مهم و تاثیرگذار است.

وی افزود: طی دهه‌های گذشته تعداد زیادی پروژه‌های بزرگ و سنگین ۱۸ تا ۲۰ ساله آغاز و نیمه تمام رها شده‌اند که با روند فعلی اتمام این پروژه‌ها ۴۰ تا ۴۵ سال زمان نیاز دارد!

فرشکاران گفت: در استان آذربایجان‌شرقی اولویت اجرای پروژه‌ها برای شخص استاندار و سایر مسؤولان بسیار مهم بوده و برای تامین منابع مالی پروژه‌ها راهکارهایی مثل فروش اموال مازاد و مشارکت بخش عمومی- خصوصی مورد تاکید است.

وی ابراز داشت: در کنار تمام محدودیت‌ها و مشکلات تلاش، پیگیری و توکل ضروری است؛ مردم ما تشنه خدمت هستند نه جناح‌بندی‌های سیاسی و به فرموده مقام معظم رهبری اعتماد و پشتیبانی مردم باید جلب شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در عین حال خاطرنشان کرد: هدف ما فقط توزیع اعتبارات در شهرستان‌ها نیست بلکه قصد داریم به کمک فرمانداران و مسؤولان شهرستان بهره‌وری و GDP شهرستان‌ها را نیز ارتقاء دهیم.

در این دیدار علی جهانی، فرماندار سراب به ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های شهرستان و بیان مسائل و مشکلات موجود پرداخت.