سراب نیوز فعالترین رسانه شمالغرب خواهد شد؟

پایگاه خبری سراب نیوز در اینستاگرام به ۶۰ هزار مخاطب رسید

مدیر رسانه سراب نیوز از تمرکز این مجموعه برای رسیدن به جایگاه فعال ترین رسانه شمالغرب کشور سخن گفت.

پایگاه خبری سراب نیوز بعنوان یکی از پایگاه های خبری فعال و پر مخاطب شهرستان سراب توانست به ۶۰ هزار مخاطب فعال در اینستاگرام برسد.

اصغر برزگر مدیرمسئول پایگاه خبری سراب نیوز در پیامی توئیتری عنوان داشت: نظر به استقبال شایسته شهروندان از محتوی پایگاه خبری سراب نیوز در اینستاگرام این رسانه با حضور فعال در اینستاگرام و درج محتوی روز و پیام های مردمی توانسته با جلب نظر مردم فهیم شهرستان سراب به بیش از ۶۰ هزار مخاطب فعال در فضای اینستاگرام برسد.

او ادامه داد: بدست آوردن ۶۰ هزار مخاطب برای این رسانه آنچنان هم آسان نبوده و از سال ۲۰۱۶ تا کنون نزدیک به ۷ سال جهت رشد پیج و ارتقا سطح آن سپری شده، که اکنون به ۶۰ هزار مخاطب دست یافته ایم و اگر بخواهیم ساده تر موضوع را روشن کنیم ۷ سال زمان برای رسیدن به ۶۰ هزار مخاطب سپری شده و برای هر سال تقریبا ۱۰ هزار و خورده ای مخاطب توانسته ایم جذب کنیم.

او با اشاره به چشم اندازه سراب نیوز گفت: بزودی شاهد تغییر و تحول در برنامه های سراب نیوز خواهیم بود چرا که می خواهیم بعنوان یکی از رسانه های بزرگ شمالغرب کشور به فعالیت بپردازیم./