طبق یک نظرسنجی؛

پایگاه خبری سراب نیوز جز ۱۰ پایگاه خبری برتر استان

کانال تلگرامی خطرنگاران که مربوط به استان آذربایجان شرقی است در یک بررسی عمومی در بین پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی، پایگاه خبری سراب نیوز را جز 10 پایگاه خبری استان قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، کانال تلگرامی خطرنگاران که مربوط به استان آذربایجان شرقی است در یک بررسی عمومی در بین پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی، پایگاه خبری سراب نیوز را جز ۱۰ پایگاه خبری استان قرار داد.

 

در این گزارش پایگاه های خبری استان آذربایجان شرقی  از نظر رتبه الکسای کشوری و بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته است  که به ترتیب ۱۰ پایگاه از نظر رتبه بندی الکسا مشخص شده که این ۱۰ پایگاه خبری عبارتند از:

۱. عصر تبریز
۲. نصر نیوز
۳. یاز اکو
۴. آناج
۵.قلم پرس
۶. شهریار نیوز
۷. خسروشاه نیوز
۸. صافی نیوز
۹. تبریز بیدار
۱۰. سراب نیوز