وقوع آتش سوزی داخل سایپا رنجبران سراب

سراب نیوز - آتش سوزی یک دستگاه سواری در تعمیرگاه سایپا سراب

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، کاربران فضای مجازی شهرستان سراب با ارسال تصاویری در فضای مجازی از بروز آتش سوزی در داخل سایپا رنجبران خبر دادند.

آنطور که کاربران گزارش دادند آتش سوزی مربوط به آتش گرفتن یک خودرو در بخش تعمیرگاه سایپا رنجبران است.