گزارش شهروندی

وضعیت نابسامان خانه ملت سراب

خانه ملت سراب اولین خانه ملت در سطح کشور است که برای انجام امورات نماینده شهرستان سراب در زمان مجلس هشتم در این شهرستان ایجاد شد.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، خانه ملت سراب که در نوع خود اولین خانه ملت در سطح کشور بوده و هنوز در هیچ شهرستان دیگری خانه ملت ایجاد نگردیده است، اکنون در وضعیت نابسامانی قرار دارد.

فیلمی که بدست سراب نیوز رسیده نشان از آن دارد که دیوار پشتی خانه ملت سراب به دلیل بی توجهی در شرف تخریب بوده و هر ان احتمال بروز خطرات برای شهروندان را دارد. گفتنی است این محل در زمان مجلس هشتم ایجاد گردیده و حال باید ببینیم نماینده دور یازدهم سراب این محل را چطور تحویل نماینده جدید خواهد داد! آیا تعمیراتی خواهد کرد یا نه !