مدارس سراب بازگشایی شد

هم زمان با سراسر کشور زنگ مدرسه در سراب نواخته شد

مدارس سراب همزمان با سراسر کشور بازگشایی شد

به گزارش سراب نیوز، با توجه به اعلام بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور در سراسر کشور، همزمان با سراسر کشور زنگ مدرسه در سراب با حضور مسئولین نواخته شد.