نظرات شهروندان در خصوص مسائل شهرستان

همشهریان عزیز باتوجه به اینکه نظرات ارسالی ما در فضای مجازی ( اینستاگرام – تلگرام ) با توجه به ویژگی های شبکه های اجتماعی بیشتر از ۲۴ ساعت ماندگاری ندارد، بنابراین تصمیم گرفتیم به جهت ثبت و پیگیری نظرات شما و ماندگاری نظرات شما همراهان و همشهریان عزیز برای همیشه در سراب نیوز، این صفحه که مشاهده می کنید را طراحی کنیم.

به جهت ثبت دیدگاه از بخش ثبت نظرات زیر این برگه اقدام به ثبت نظر کنید، در نظر داشته باشید در هنگام ثبت نظر نام و نام خانوادگی خود را بنویسید و همچنین ثبت ایمیل اجباری نمی باشد و میتوانید بخش ثبت ایمیل را خالی بگذارید