موضع نماینده سراب در خصوص طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مشخص شد

نماینده مردم شهرستان سراب در پیامی تلگرامی موضع خود در خصوص طرح صیانت از کاربران فضای مجازی را منتشر کرد.

به گزارش سراب نیوز، یوسف داودی نماینده شهرستان سراب در پیامی تلگرامی موضع خود را در خصوص طرح صیانت از کاربران فضای مجازی را مشخص کرد.

در این پیام که دقایقی قبل در صفحه رسمی نماینده شهرستان سراب در تلگرام منتشر شد، آمده است: اینجانب ضمن مخالفت با تصویب طرح صیانت حقوق کاربران فضای مجازی به صورت اصل ۸۵ ، معتقدم چنین طرح هایی که برای آحاد جامعه از حیث فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و ۰۰۰ حائز اهمیت می باشد ؛ بایستی به صورت کارشناسانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب آن در صحن علنی مجلس بررسی گردد