مهر و موم ۵۵ واحد صنفی در شاهین شهر و میمه

۵۵ واحد صنفی و اداری متخلف در شاهین شهر و میمه مهرو موم شدند.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در اجرای طرح محدودیت‌های گروه‌های شغلی ۲ و ۳ و ۴ و تشدید نظارت‌ها از ابتدای هفته تاکنون از ۲۷۰ مکان عمومی، خدماتی و اداری بازدید و ۱۸۰ مورد اخطار کتبی و شفاهی صادر، ۸۵ مورد آموزش و ۵۵ مورد مهرو موم و یک مورد به مراجع قضایی معرفی شد.
علی پارسا افزود: طرح نظارت و بازرسی از امکان عمومی و خدماتی تا پایان هفته آینده ادامه دارد.