نماینده مردم سراب در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی :

معیار مجلس در رای اعتماد، توانمندی و کارآمدی وزرای پیشنهادی است

نماینده مردم سراب در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی: معیار مجلس در رای اعتماد، توانمندی و کارآمدی وزرای پیشنهادی است

به گزارش سراب نیوز، یوسف داودی با اشاره به اینکه مجلس با دقت نظر صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی می کند ، گفت : شرایط فعلی کشور حساس بوده و انتخاب وزرا در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برگزاری نشست های مشترک بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم اظهار داشت : به لحاظ شخصیتی وزیران معرفی شده افراد شایسته ای هستند اما باید سوابق ، تخصص و برنامه هایشان بیشتر بررسی شود تا نمایندگان بتوانند به نمایندگی از مردم به آنها اعتماد کنند