صدای شهروند:

مشکل جوی آب خیابان علوی را حل کنید! بوی گند ما را اذیت می کند

کاربران سراب نیوز از خیابان علوی شهر سراب با ارسال فیلمی از وضعیت جوی آب این خیابان گلایه کردند.

فیلم ارسالی کاربران سراب نیوز از وضعیت جوی آب خیابان علوی