آیا قهوه خانه جای ورزش است؟

عدم توجه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب به شطرنج، شطرنج بازان را راهی قهوه خانه ها کرده است

آیا قهوه خانه جای ورزش است؟ عدم توجه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب به شطرنج، شطرنج بازان را راهی قهوه خانه ها کرده است.

به گزارش سراب نیوز روزگاری نه چندان دور آوازه شطرنج سراب نه تنها در کل استان بلکه در کل کشور پیچیده شده بود و شطرنج بازان سراب همواره دست پر از مسابقات کشوری باز می‌گشتند و این شهرستان از جمله شهرستان هایی است که چندین و چند قهرمان کشوری شطرنج معرفی کرده است. بیش از یک سال است که رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب بدون توجه به خواسته شطرنج بازان فردی که هیچ سنخیتی با شطرنج ندارد را بعنوان رئیس هیئت شطرنج سراب معرفی کردن و این موضوع باعث شد درب های خانه شطرنج سراب از آن روز تا کنون بسته بماند‼️

متاسفانه جسته و گریخته اخباری نامیمون از وضعیت شطرنج سراب می‌شنویم که جز تاسف چیزی نمیتوان گفت شطرنج بازانی که روزگاری در آوردگاه حریف های استانی و کشوری را یکی پس از دیگری شکست داده و الگوی جوانان بودند اکنون به دلیل نبود مکان تمرینی در قلیان خانه ها مشغول فعالیت هستند.

آیا ارزش یک رشته و شطرنج از دیدگاه آقای رئیس در این حد است⁉️

یا شطرنج بازانی که دیگر با نام سراب در مسابقات شرکت نمی‌کنند‼️

سوال این است چرا رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب هیج توجهی به خواسته شطرنج بازان نکرده است؟

چرا رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب جویای حال و وضعیت رشته قهرمان پرور شطرنج نشدند؟

آیا رئیس اداره ورزش و جوانان سراب خانه شطرنج را که جلوی چشمشان است را ندیدن که بیش از یکسال است بسته مانده است ؟