زندگی نامه عبداالله پهلوان معروف به عبا پهلوان

عبا پهلوان از کشتی گیران و پهلوانان ادوار گذشته بود که آوازه پهلوانی های وی به کل ایران پخش شده بود به طوری که دربار ناصر الدین شاه از وی برای کشتی گرفتن با پهلوان یزدی دعوت کرد تا زورآزمایی دو پهلوان آن زمان را ببینند که در آخر عبا پهلوان خشم ناصرالدین شاه را برافروخت.

عبا پهلوان از مشاهیر و پهلوانان به نام کشور و شهرستان سراب است، به گزارش سراب نیوز نام اصلی او عبادالله سردهایی و از قریه سردها ( از روستاهای سراب ) است، آن طوری که نقل می کنند، در سال ۱۲۱۵ شش ماهه به دنیا آمد، در کودکی پدر خود را از دست داده و مادر سرپرستی وی را بر عهده گرفته است، این پهلوان در عصر خود حریف و مانندی نداشته و از مردان خود ساخته بوده است و همه جا از مردانگی او، چه در زمان گذشته و چه حال هم سخن می گویند.

نام عبادالله یا همان عبا پهلوان در ردیف قهرمان های روزگار قرار گرفته است. آن چنانکه در قهرمان نامه ی قهرمانان ایران نیز از او سخن رفته است، تنها رقیب او همشهریش حسین پهلوان اوغانی بود (البته برخی منابع زادگاه حسین پهلوان را روستای گیلک آباد سراب نیز عنوان می کنند).

عبا پهلوان برای آشنایی کامل به فنون این ورزش روزی سفری به شهر باکو می رود که در آن شهر به زورخانه هایی راه می یابد و با کشتی  گیران نام آور باکو همچون آلتی آیلق برای مسابقه آماده می شود، پیروزی عبادالله بر آلتی آیلق سبب انتشار شهرت او در جمهوری آذربایجان و ایران می شود.

زندگی نامه عبداالله پهلوان معروف به عبا پهلوان

بعد از این نام آوری از او دعوت شد که به تهران رود و با پهلوان یزدی، پهلوان قهرمان ایران و پهلوان دربار ناصرالدین شاه قاجار، کشتی بگیرید، در روز موعود عبا پهلوان با یک ضربه فنی بر حریف خود پیروز شد اما با اعتراض نشدِ خود ناصرالدین شاه، به پا می خیزند و از نو کشتی می گیرند و مجددا عبادالله، پهلوان یزدی را ضربه فنی می کند و با صدای بلند می گوید: ( قربان شد یا نشد))؟!

حال ناصرالدین شاه منقلب می شود، عده ای چند از سربازان سرابی حاضر در آنجا، عبا پهلوان را از میدان بدر می برند و وضع صحنه به هم می خورد.

زندگی نامه عبداالله پهلوان معروف به عبا پهلوان

 

اگر اطلاعات بیشتر و یا تصاویر جدید از عبا پهلوان دارید برایمان ارسال کنید