در جلسه نمایندگان با استانداری؛

طرح جامع شهر سراب رد شد

طرح جامع شهری های سراب و بناب با حضور نمایندگان دو شهرستان و استانداری آذربایجان شرقی بررسی شد.

به گزارش سراب نیوز، جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی با حضور استانداری و نمایندگان شهرستان های سراب و بناب در محل دفتر استانداری برگزار شد.

در این جلسه گزارش طرح های جامع شهرهای بناب و سراب توسط کارشناسان ارائه شد که پس از بحث و بررسی های فراوان در نهایت طرح جامع شهری بناب تایید و طرح جامع شهر سراب برای بررسی بیشتر و تکمیل مطالعات، به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی ارجاع شد.