صلح و سازش در ۴۹ فقره پرونده در شورای حل اختلاف سراب

صلح و سازش در 49 فقره پرونده به ارزش 4/153/157/000 ریال در اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف سراب

به گزارش سراب نیوز، سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی توسعه حل اختلاف خبر صلح و سازش در ۴۹ فقره پرونده به ارزش ۴/۱۵۳/۱۵۷/۰۰۰ ریال در اجرای احکام خبر داد و افزود: در ماه گذشته تعداد ۱۲۳ فقره به اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف سراب ارجاع که از این تعداد۴۹ فقره به ارزش ۴/۱۵۳/۱۵۷/۰۰۰ ریال منتهی به سازش واز روند اجرایی خارج شده است