خبر فوری

صدای قطار تغییرات در سراب شنیده می شود!

شنیده های خبرنگار سراب نیوز از تغییرات آتی مدیریتی در سراب حکایت دارد.

به گزارش سراب نیوز، طبق شنیده ها از منبع موثق به احتمال زیاد قطار تغییرات مدیران دولتی این بار به سراب خواهد رسید.

شنیده ها حاکی از تغییر و تحول در روزهای آتی دارد، باید ببینیم این خبر تا چه حد موثق خواهد بود.