تغییرات در شهرداری مهربان؛

شهردار مهربان استعفا داد / شورا با استعفای شهردار موافقت کردند

استعفای حمید نیکورای از مسئولیت شهرداری مهربان، با تصویب شورای اسلامی شهر مهربان مورد تائید و تصویب قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، در پی انتصاب  حمید نیکورای بعنوان سرپرست حوزه منابع انسانی شهرداری کلانشهر تبریز و استعفای وی از مسئولیت شهرداری مهربان، شورای اسلامی شهر مهربان  با برگزاری ۲ جلسه فوق العاده متوالی و بررسی تمامی ابعاد موضوع ، در نهایت در نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر مهربان که به تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ و به صورت فوق العاده  در محل تشکیل جلسات دایمی شورا برگزار شد.
ضمن ارج نهادن به زحمات شبانه روزی و خدمات ماندگار  حمید نیکورای  شهردار مهربان  و به پاسداشت حدود ۱۶ ماه خدمت بی حاشیه، صادقانه، متعهدانه و بی منت شان ، علیرغم میل باطنی  با استعفای وی موافقت کرد و  مقصود مبرهن مهربانی از نیروهای جموعه  شهرداری مهربان با کوله باری از تجربه، تعهد و تخصص با اکثریت قاطع آرای اعضای شورای اسلامی شهر مهربان بعنوان سرپرست شهرداری مهربان انتخاب شد.