با تصمیم شورای شهر سراب؛

شهردار سراب ابقا شد

با تصمیم شورای شهر سراب محمدرضا علیپور شهردار فعلی سراب با کسب 3 رای موافق در سمت خود به عنوان شهردار سراب ابقا شد.

به گزارش سراب نیوز، بعد از روی کار آمدن شورای ششم بحث بر سر انتخاب شهردار در شهر سراب یکی از مهم ترین مباحث شهر بود که امروز اعضای شورای شهر سراب با سه رای موافق با انتخاب مجدد محمدرضا علیپور به عنوان شهردار سراب موافقت کردند.

 

بنابر این گزارش شهردار فعلی سراب با کسب ۳ رای موافق در سمت خود ابقا شد