در جلسه ای؛

سینمای دیجیتال سراب ایجاد می گردد

معاون امور سینمایی استان در کمیسیون ماده هشت شهرستان سراب از ایجاد سینمای دیجیتال شهرستان سراب تا روز سینما  ( بیست و یکم شهریور ) خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز ، محرمی معاون امور سینمایی استان در کمیسیون ماده هشت شهرستان سراب از ایجاد سینمای دیجیتال شهرستان سراب تا روز سینما  ( بیست و یکم شهریور ) خبر داد.

گفتنی است این جلسه با حضور نصیرپور نماینده منتخب شهرستان، جهانی فرماندار شهرستان و سایر اعضای کمیسیون در محل ساختمان فرهنگ و ارشاد اسلامی سراب تشکیل گردید.