سومین دوره مسابقات کشتی جام رستم امینی در سراب برگزار شد

سومین دوره مسابقات کشتی گرامیداشت رستم امینی در محل خانه کشتی سراب برگزار شد . به گزارش نیوز سراب سومین دوره مسابقات کشتی جام  یادبود رستم امینی کشتی گیرا ارزنده شهرستان سراب با حضور کشتی گیرانی از سطح شهر های چهارگانه سراب بمدت یک روز در محل خانه کشتی سراب برگزار شد . . گفتنی […]

سومین دوره مسابقات کشتی گرامیداشت رستم امینی در محل خانه کشتی سراب برگزار شد
.

به گزارش نیوز سراب سومین دوره مسابقات کشتی جام  یادبود رستم امینی کشتی گیرا ارزنده شهرستان سراب با حضور کشتی گیرانی از سطح شهر های چهارگانه سراب بمدت یک روز در محل خانه کشتی سراب برگزار شد .
.

گفتنی است این مسابقات بمناسبت گرامیداشت درگذشت جهان پهلوان رستم امینی از قهرمانان ارزنده کشتی سراب و کشور که  عمر ورزشی خود را بر روی تشک کشتی و با جهان پهلوان تختی گذرانده است برگزار می شود .