دکتر نادی؛

سراب رتبه دوم واکسیناسیون کشوری را کسب کرد

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب از کسب رتبه دوم واکسیناسیون کشوری توسط شهرستان سراب خبر داد.

دکتر اکبر نادی رئیس  دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب در مصاحبه با سراب نیوز عنوان کرد؛ سراب رتبه دوم کشوری در تزریق واکسن کرونا را کسب کرده است.

نادی با قدردانی از زحمات پرسنل و کادر درمان دانشکده علوم پزشکی سراب، گفت: در حال حاضر از جمعیت هدف که در حدود ۹۶ هزار نفر است، تعداد ۷۰۷۶۵ دوز واکسن در سطح شهرستان تزریق شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب کسب رتبه دوم کشوری را مرهون زحمات همکاران خود در بخش های مختلف درمان عنوان و بخاطر تلاش این عزیزان جهت حفظ سلامتی مردم قدردانی کرد.