سراب به استقبال بهار ۱۴۰۱ می رود

شهرداری سراب با کاشت گل های تزئینی در نقاط مختل شهر سراب به استقبال بهار 1401 رفته است کاشت گل های تزئینی در بلوار و میادین مختلف شهر ها یکی از کارهای مهم شهرداران جهت استقبال از بهار در شهر های مختلف است، امیدواریم سال 1401 سالی پر از خیر و برکت برای شهروندان و باشد.

به گزارش سراب نیوز، شهرداری سراب با کاشت گل های تزئینی در نقاط مختل شهر سراب به استقبال بهار ۱۴۰۱ رفته است

کاشت گل های تزئینی در بلوار و میادین مختلف شهر ها یکی از کارهای مهم شهرداران جهت استقبال از بهار در شهر های مختلف است، امیدواریم سال ۱۴۰۱ سالی پر از خیر و برکت برای شهروندان و باشد.