رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی :بازسازی استادیوم تختی، تکمیل سالن ورزشی بخش مهربان و کمک به هیات های ورزشی این شهرستان از سوی وزیر ورزش قابل تقدیر است

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در دیدار با وزیر ورزش و جوانان ، تلاش های دکتر سلطانی فر در توسعه اماکن ورزشی و کمک به هیانهای ورزشی را قابل تقدیر توصیف کرد .

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در دیدار با وزیر ورزش و جوانان،تلاش های دکتر سلطانی فر در توسعه اماکن ورزشی در سرایر کشور و کمک به هیاتهای ورزشی در شهرستانها را قابل تقدیر توصیف کرد. یوسف داودی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان پس از جلسه با وزیر ورزش و جوانان ، از تلاش های دکتر سلطانی فر در راستای توسعه اماکن ورزشی و ورزش همگانی و ورزش قهرمانی تشکر کرد. وی همچنین نگاه ویژه وزیر ورزش و جوانان در خصوص پیشرفت ورزش قهرمانی و همگانی در استان آذربایجان شرقی همچنین توسعه اماکن ورزشی این استان را مورد توجه قرار داد. رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی ادامه داد: در شهرستان سراب که حوزه انتخابی اینجانب است، لازم می دانم از تلاش های دکتر سلطانی فربه خاطر بازسازی استادیوم تختی ، تکمیل سالن ورزشی بخش مهربان و همچنین کمک به هیات های ورزشی قدردانی می کنم .