دکتر نادی؛

روند واکسیناسیون در سراب وارد فاز تازه ای شد

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب از آغاز واکسیناسیون افراد و گروه های جدید در شهرستان سراب خبر داد.

به گزارش سراب نیوز به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب، دکتر نادی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراب »گفت: از امروز واکسیناسیون گروه های هدف شامل معلمان، اساتید، قضات، رانندگان حمل و نقل عمومی، کارمندان بانک ها، دیابتی ها(بالای ۴۵ سال که در سامان سیب پرونده الکترونیکی دارند) و خبرنگاران و اصحاب رسانه شروع شده ضمن اینکه واکسیناسیون گروه سنی بالای ۵۵ سال نیز در حال اجراست.

جایگاه رتبه سراب در کشور عالی است.
وی افزود: ازجمعیت بالای ۱۸ سال سراب، حدود ۲۱.۵ درصد واکسینه شدند و از کل ۲۶۷۵۰ دوز واکسن توزیع شده تاکنون ۲۶۳۹۲ تزریق شده و از این تعداد ۲۰۲۲۷ دوز اول و ۶۱۶۵ نفر هر دوز اول و دوم را دریافت کردند.

دکتر نادی تصریح کرد سراب هم اینک در ارزیابی وزارت بهداشت ،سراب در جایگاه رتبه ۹ کشوری قرار دارد،توضیح اینکه رتبه های ۹-۱ مربوط به استانهای جنوبی کشور است که واکسیناسیون در سنین پایین تر صورت می گیرد.
براین اساس طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان وضعیت واکسیناسیون به قرار زیر است :

جمعیت بالای ۶۵ سال سراب ۹۱/۸۲ درصد (رتبه ۸ کشوری)
رده سنی ۶۵-۶۰ سال سراب ۶۱/۷۷ درصد (رتبه ۴ کشوری)
و در رده سنی ۶۰-۵۵ تاکنون ۷۷/۵۵ درصد (رتبه ۶ کشوری)

دکترنادی از اهتمام و تلاش دکتربایرامی معاون بهداشتی و مجموعه همکاران مرکز واکسیناسیون دراین زمینه تشکر کرد.