روستای ایوق برای سومین بار دچار آتش سوزی شد

آتش سوزی مجددا به جان علوفه های روستای ایوق افتاد.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، بر اساس گزارشات ارسالی کاربران از روستای ایوق شهرستان سراب واقع در بخش مهربان، متاسفانه این روستا در طول چند روز گذشته شاهد سومین آتش سوزی بوده است.

گفتنی است پیشتر اتش سوزی در ای نروستا موجب وارد آمدن خسارت به ۱۰ خانه شده بود.

پی نوشت: تصویر ارسالی در این گزارش نمادین است و مربوط به این حادثه نیست.