در مسابقات قهرمانی استان؛

رنجر های دوزدوزانی ۱۲ مدال رنگارنگ استانی کسب کردند

سراب نیوز - رنجر های دوزدوزانی موفق به کسب 12 مدال رنگارنگ قهرمانی استان در مسابقات نینجا رنجر شدند.

به گزارش سراب نیوز تیم اعزامی شهرستان سراب به مسابقات قهرمانی استان در سبک نینجا رنجر با ترکیبی از ورزشکاران شهر سراب و دوزدوزان موفق به درخشش در این مسابقات شدند.

مهدی فتاح پور آزاد سرپرست تیم اعزامی شهرستان سراب در مصاحبه با خبرنگار سراب نیوز عنوان کرد: تیم اعزامی شهرستان سراب به مسابقات نینجا رنجر قههرمانی استان توانست با ترکیبی از ورزشکاران سراب و دوزدوزان در این مسابقات خوش بدرخشد.

او ادامه داد: ورزشکاران شهر دوزدوزان موفق شدند در این مسابقات ۱۲ مدال رنگارنگ بدست بیاوردند که ۴ مدال طلا، ۴ نقره و ۴ برنز حاصل تلاش ورزشکاران شهر دوزدوزان است.

مدال آوران شهر دوزدوزان در مسابقات قهرمانی استان سبک رنجر عبارتند از:

مدال طلا:

۱ محسن عباسی اقدام ۲ : مهدی عباسی اقدم ۳: امیرحسین غفرانی ۴: ابوالفضل پور اسماعیل

 

مدال نقره :

۱ : امیر محمد کاظم شعار  ۲ : رضاشیرپور  ۳ : امیر حسین سیدی  ۴ : ابوالفضل باقری وند

 

مدال برنز:

۱ : ابوالفضل پهلوانی  ۲ : امیر مهدی خانی  ۳ : امیر رضا عابدی  ۴ : رضا آمالی