معاون آموزشی وزیر بهداشت:

رشته پزشکی عمومی ایران از طرف فدراسیون جهانی آموزش مورد تایید است

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رشته پزشکی عمومی در کشور از طرف فدراسیون جهانی آموزش پزشکی مورد تأیید است.

ابوالفضل باقری فر ظهر امروز چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی احداث سه واحد آموزشی تحقیقاتی و رفاهی در دانشکده علوم پزشکی سراب و بهره برداری از مرکز آموزشی پزشکی گفت: در راستای توسعه آموزش و افزایش عدالت امسال برای دانشکده علوم پزشکی سراب مجوز پذیرش در رشته پزشکی عمومی صادرشده و این مجوز پس از نظر هیئت ارزیابی وزارت بهداشت و تطبیق با استانداردهای لازم صورت گرفته ضمن آنکه به رشته پزشکی عمومی در کشور از طرف فدراسیون جهانی آموزش پزشکی نیز مورد تأیید است و آموزش‌های صورت گرفته در کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی توسط این فدراسیون رصد و پایش می‌شود.

باقری فر با اشاره به برنامه جامع و بهره وری در آموزش علوم پزشکی افزود: در این زمینه کارگروه‌های مشخصی در معاونت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تشکیل شده و اجرایی شدن این برنامه اثرهای ماندگاری در تحول در نظام سلامت و آموزش برجای خواهد گذاشت.

باقری فر با اشاره به زیرساخت‌ها و بسترهای درمانی و آموزشی مناسب در شهرستان سراب یادآور شد: باید در زمینه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی و سلامت حساس باشیم. تلاش داریم تا هیئت علمی‌ها به عنوان ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی مورد احترام و تکریم قرار گیرند و برنامه‌هایی برای ارتقا سطح معیشتی رفاهی و نیز توانمندسازی اساتید در حال اجراست.

معاون آموزشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: ایجاد انگیزه در استان‌ها باعث تقویت آموزش و نیز ارتقای خدمات کلی می‌شود.