سرهنگ صبحی

پخش ۴۵۰۰ بسته مواد غذایی در رزمایش مواسات و کمک مومنانه در سراب

رزمایش مواسات و کمک مومنانه شهرستان سراب به حول و قوه الهی و با همت و اراده اهالی سخاوتمند و خیرین شهرستان سراب در دهه آخر ماه صفر در پنج مرحله برگزار شد.

به گزارش سراب نیوز، سرهنگ محمد صبحی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان سراب در مصاحبه خود با خبرنگار سراب نیوز گفت: رزمایش مواسات و کمک مومنانه شهرستان سراب به حول و قوه الهی و با همت و اراده اهالی سخاوتمند و خیرین شهرستان سراب برگزار شد

او ادامه داد: در این برنامه تعداد ۴۵۰۰ بسته معیشتی توسط بسیجیان شهرستان سراب در ۵ مرحله تهیه و در میان افراد نیازمند توزیع شد، که جهت ادامه کمک های مومنانه در ماه محرم و صفر باز منتظر مساعدت خیرین حسینی و اهالی ولایت مدار شهرستان سراب هستیم.

شماره کارت:۰۶۷۶-۱۰۰۵-۸۱۷۰-۶۲۷۳

شماره حساب انصار:۶۴-۵۵۵۵۵۵۵-۷۵۸ -۱۱۴۶