راه اندازی قرارگاه مرکزی در دادستانی زاهدان

قرارگاه مرکزی در دادستانی زاهدان برای ارتباط مسئولان با گروههای جهادی و توسعه این گروهها راه اندازی می شود.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ گردهمایی گروه های جهادی و نهادهای مدنی در دادسرای عمومی وانقلاب زاهدان برگزار شد.

دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان  گفت: در این گردهمایی مسائلی در خصوص رفع مشکلات مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین مطرح شد.

احمدزاده افزود: قرارگاه مرکزی در دادستانی برای ارتباط مسئولان با گروههای جهادی و توسعه این گروهها راه اندازی می شود.