راه اندازی دستگاه سونوگرافی در پلی کلینیک تامین اجتماعی میبد

رئیس پلی کلینیک تامین اجتماعی میبد: تمام خدمات پزشکی درپلی کلینیک تامین اجتماعی به صورت رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می‌شود.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ کمال بیکی گفت: کلینیک تخصصی تامین اجتماعی پس از توسعه فضای فیزیکی و تامین پزشک متخصص و نیروی انسانی، یک دستگاه سونوگرافی را با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان هزینه ازمحل خیری و اعتبارات سازمان تامین اجتماعی خریداری و راه اندازی کرد. بیکی افزود: متخصص سونوگرافی به زودی کار خدمات درمانی و تشخیصی به بیماران بیمه شده تامین اجتماعی را به طور رایگان در پلی کلینیک آغاز خواهد کرد.وی با بیان اینکه روزانه به طور میانگین ۴۰۰ نفر از خدمات پلی کلینیک تامین اجتماعی بهره مند می‌شوند افزود: تمام خدمات پزشکی درپلی کلینیک تامین اجتماعی به صورت رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می‌شود.رئیس پلی کلینیک تامین اجتماعی میبدگفت: پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی میبد دارای آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی دیجیتال و داندانپزشکی است و چهارمتخصص داخلی، اطفال، زنان و جراح کلیه و فوق تخصص اورولوژی و همچنین شورای پزشکی و کمیسیون‌های پزشکی است.