راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور پرشور مردم در شهر ولایت مدار سراب برگزار شد

با حضور پرشور اهالی ولایت مدار شهرستان سراب راهپیمایی عظیم 13 آبان در سراب برگزار شد.

.