طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی؛

رئیس اداره ورزش و جوانان مهربان تغییر کرد

سراب نیوز - حبیب ستوده نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی رئیس اداره ورزش و جوانان بخش مهربان را تغییر داد.

به گزارش سراب نیوز، قطار تغییرات مدیران دولتی این بار به اداره ورزش و جوانان بخش مهربان رسید، در جدیدترین حکم از سوی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی حسن عونی که در سال ۱۳۹۶ بعنوان رئیس اداره ورزش وجوانان بخش مهربان معرفی شدن بودند، به اداره ورزش و جوانان شهرستان هریس منتقل شدند.

گفتنی است تا به این لحضه ( تاریخ درج خبر ) هنوز رئیس جدید اداره ورزش و جوانان بخش مهربان معرفی نشده است و باید ببینیم چه کسی سکان دار جدید اداره ورزش و جوانان بخش مهربان خواهد بود.