طی حکمی؛

دکتر سید باقر نادری به عنوان سرپرست معاونت آموزش، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب منصوب شد

سراب نیوز " دکتر سید باقر نادری به عنوان سرپرست معاونت آموزش، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، دکتر سید باقر نادری به عنوان سرپرست معاونت آموزش، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب منصوب شد.

از جمله سوابق سرپرست جدید معاونت آموزش، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سراب می توان، ۳۱ سال خدمت در بخش های اتاق عمل، اورژانس و همچنین ۱۲سال سابقه عضویت در هیئت مدیره نظام پرستاری سراب، رئیس اداره نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی سراب، سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب نام برد.

وی استاد بالینی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب بوده و  دارای مدارک کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کارشناس ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد سراب و دانشجوی دکترای تخصصی(P.h.D) را در کارنامه خود دارد.