دفترچه بیمه سلامت حذف شد

مديركل بيمه سلامت البرز از جمع شدن دفترچه هاى بيمه سلامت خبر داد.

به گزارش سراب نیوز و به نقل از صداوسیما؛ مدیرکل بیمه سلامت البرز گفت: طرح تجویز الکترونیکى نسخه دفترچه بیمه سلامت از سال گذشته آغاز شده است و به صورت رسمى از اردیبهشت امسال در حال اجر است.جوانشیر افزود: از اول اردیبهشت امسال هیچ گونه دفترچه بیمه سلامت چاپ نشده است و کسانى که برگه هاى نسخه دفترچه خود سفید است و هنوز فاقد اعتبار نیست مى توانند از دفترچه بیمه سلامت خود استفاده کنند.مدیرکل بیمه سلامت البرز گفت: مشترکین نگرانى بابت اتمام اعتبار دفترچه هاى خود نداشته باشند و با مراجعه به مراکز درمانى و ارائه کد ملى خدمات درمانى و پزشکى را مى توانند دریافت کنند.