دستگیری شهردار در شهرستان سراب

دستگیری شهردار و معاون یکی از شهر های چهارگانه شهرستان سراب

یکی از شهرداران شهرهای چهارگانه شهرستان سراب به همراه معاونش توسط سربازان گمنام اداره اطلاعات سراب دستگیر شد.

به گزارش سراب نیوز، طبق اخبار واصله یکی از شهرداران شهرسهای چهارگانه شهرستان سربا به همراه معاونش دستگیر شده است.

طبق شنیده ها این دستگیری توسط سربازان گمنام اداره اطلاعات سراب انجام شده و احتمال افزایش تعداد افراد دستگیر شده در ادامه این  پرونده متصور است