برای اولین بار؛

در مراسمی از نانوایان برتر بخش مهربان تجلیل شد

سراب نیوز - در مراسمی باحضور بخشدار بخش مهربان از نانوایان برتر بخش مهربان تجلیل شد.

به گزارش سراب نیوز علیرضا ابراهیمی بخشدار بخش مهربان شهرستان سراب در مراسم تجلیل از نانوایان برتر بحش مهربان ابراز داشت؛ نانوایی شغل شریف و مقدسی است به طوری که این شغل با بهداشت جامعه در ارتباط بوده و هرچقدر نانوایان عزیز بر کیفیت نان تولیدی دقت داشته باشند قطعا در سلامت جامعه تاثیر گذار خواهند بود و به واقع سرنوشت سلامتی مردم در درست نانوایان است برای همین جا دارد از تمامی نانوایان عزیز که مسائل بهداشتی را رعایت می کنند و در حوزه سلامت جامعه فعالیت دارند، قدردانی کنم.

زارع تالی رئیس اداره جهاد شهرستان سراب با بیان این که برای اولین بار است در سطح منطقه از نانوایان تجلیل می شود، عنوان کرد: نگرش مثبت بخشدار مهربان باعث پیشبرد برنامه های می شود تاکنون ندیده ام در برنامه ای یا طرحی بخشدار مهربان نگرش منفی داشته باشد و هر موضوعی که مطرح می شود با دیدی مثبت به دنبال ارائه راهکار جهت تسریع در روند پیشرفت آن موضوع هستند و این خصلت بخشدار مهربان عامل مهمی در پیشرفت این بخش خواهد شد.

او ادامه داد: باید واقع بین باشیم که شهرستان سراب در شش ماهه نخست سال جمعیتش بیش از ۴۵۰ هزار نفر می شود و در واقع سرابیان مقیم شهرهای دیگر که در فصل کشت به شهر خود باز می گردند و این کوچ فصلی معکوس جمعیت شهرستان سراب را به بیش از ۴۵۰ هزار نفر می رساند که این موضوع همواره در تهیه نان برای تک به تک شهروندان برای ما حائز اهمیت است و سعی ما این است که بدون کوچکترین ایرادی نان با کیفیت در سفره مردم قرار دهیم.

گفتنی است بخش مهربان دارای ۱۸ واحد نانوایی در شهر مهربان، ۳۱ واحد نانوایی روستایی، ۱۲ واحد نانوایی در شهر شربیان و ۹ واحد نانوایی در شهر دوزدوزان است.

در پایان این مراسم که با حضور بخشدار مهربان، امام جمعه شهر مهربان، شهردار مهربان، رئیس اداره صمت شهرستان سراب، رئیس اداره حهاد کشاورزشی شهرستان سراب، رئیس اداره غله سراب در محل نمایشگاه دائمی فرش مهربان برگزار شد، از نانوایان منتخب بخش مهربان که اصول و ضوابط اولیه نانوایی را رعایت کرده بودند تجلیل شد.