واقعیت یک خبر

دروغ پردازی ها برای زیر سوال بردن مجلس انقلابی به بهای قربانی کردن خدمت به مناطق محروم/ بازسازی ۴۴ مدرسه محروم شهرستان سراب در سال ۹۹

دروغ پردازی ها برای زیر سوال بردن مجلس انقلابی به بهای قربانی کردن خدمت به مناطق محروم/ بازسازی ۴۴ مدرسه محروم شهرستان سراب در سال ۹۹

به گزارش سراب نیوز، سراب یکی از شهر های محروم استان آذربایجان شرقی است که به طبع آن در روستاهای این شهرستان شاهد وجود مدارس قدیمی هستیم که خوشبختانه با روی کار آمدن انقلاب اسلامی اهمیت ویژه ای به مدارس داده شده است به طوری که از ابتدای سال ۹۹ تعداد ۳۵ مدرسه در طرح آجر به آجر، ۶ مدرسه توسط خیرین و ۳ مدرسه از طرح های ملی بازسازی و یا در دست افتتاح در شهرستان سراب است.

۰

در همین راستا با روی کار آمدن مجلس انقلابی نوسازی مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است و به همین منظور نماینده شهرستان سراب به همراه نجفی مسئول بازسازی مدارس استان و رئیس آموزش و پرورش سراب و سایر مسئولین شهرستان جهت بازدید از دو مدرسه شش کلاسه روستای ابرغان که متاسفانه غیر قابل استفاده است در روستای مذکور حضور یافتند تا به همت خیرین و طرح آجر به آجر دو مدرسه این روستا بازسازی شوند.

گفتنی است بعد از روی کار آمدن مجلس انقلابی، برخی رسانه های داخلی و خارجی در تلاش برای تخریب فعالیت نمایندگان این مجلس هستند و به بهانه های مختلف در جهت تخریب فعالیت های مجلس یازدهم تلاش می کنند و این بار با سانسور خبری و تحریف خبر فوق این موضوع را به گونه ای تصویر سازی و اطلاع رسانی نمودند که گویا مسئولین برای افتتاح سرویس بهداشتی حضور داشتند تا با شیطنت خبری، افکار عمومی جامعه را نسبت به عملکرد مجلس تخریب کنند.

این در حالی است که نه تنها هیج افتتاح رسمی و غیر رسمی نبوده در کار نبوده است بلکه بازدید مسئولین در جهت برآورد هزینه های نوسازی دو مدرسه قدیمی روستای ابرغان بوده است.

گفتنی است اسدی رئیس آموزش و پرورش شهرستان سراب با تاکید بر اینکه شیطنت های رسانه ای باعث ایجاد ناراحتی مردم شده که جهت روشن شدن موضوع پیگیری های قضایی انجام خواهد شد.