خبر فوری:

دانشکده علوم پزشکی سراب دانشجوی پزشکی جذب می کند

با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری در رشته تجربی دانشکده علوم پزشکی سراب برای اولین بار از سهمیه پذیرش 20 دانشجوی پزشکی برخوردار شد.

به گزارش سراب نیوز، با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته در رشته تجربی سال ۱۴۰۱ دانشگاه های کشور با بررسی دفترچه راهنمای انتخاب رشته مشخص شد برای اولین بار دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب از ظرفیت پذیرش ۲۰ دانشجو در رشته پزشکی برخوردار شده است.

این موفقیت که قطعا حاصل زحمات زیادی است پیشرفت های زیادی را برای دانشکده علوم پزشکی سراب و بلخص شهرستان سراب در پی خواهد داشت، از این رو یوسف داودی نماینده سراب در گزارشی عنوان کردند: