قانون شکنی در روز روشن و سکوت مسئولان سراب

تعداد زیادی از شهروندان با ارسال پیام های متعدد نسبت به خیابان خواری در شهر سراب گلایه داشته و از خواستار مسئولین برخورد با این گونه افراد هستند.

یکی از کاربران سراب نیوز در فضای مجازی با ارسال پیامی نوشت: متاسفانه همه روزه شاهد خیابان خواری عده ای نور چشمی در جای جای شهر سراب هستیم، و هر کجای شهر برویم شاهدیم که یک عده خاص با گذاشتن وسایلی همچون چهارپایه، جعبه نوشابه، جعبه های چوبی یا پلاستکی ف مخروط های رنگی و وسایلی از این دست نسبه به اشغال خیابان اقدام کرده اند.

بار ها دیده ایم که مردم نسبت به این قضیه اعتراض کرده اند و حتی امام جمعه سراب نیز چندین مورد نسبت به برخورد با این گونه حق خوری ها هشدار داده ولی گویا گوش مسئولین شهرمان کم شنوا است یا اینکه مسئولین عزیز نمی تواند در مقابل این گونه قانون شکنی علنی کاری بکنند و هر روز بر تعداد این افراد افزوده می شود و جالبتر می شود بدانید وقتی اعتراضی به شخص متصرف بکنیم اقدام با ما درگیر خواهد شد.