تغییرات در ورزش سراب

خداحافظی رهیف با اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب

تغییرات در میز مدیریت ورزش و جوانان شهرستان سراب ، خداحافظی رهیف تازه کار با سراب و گمانه زنی ها از تعیین رئیس جدید برای سراب

به گزارش سراب نیوز، طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی فرامرز رهیف که پیش از این بعنوان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب فعالیت می کرد به عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند انتخاب شد

گفتنی است فرامرز رهیف از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۸ بجای کریم عباسقلی پور به سراب آمده بود، اکنون سراب منتظر رئیس جدید می باشد، گمانه زنی ها از حضور حیدر لطیفی رئیس سابق شهرستان ورزقان در منصب سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب را دارد.

حیدر لطیفی در سال های اخر طول خدمت خود می باشد و این رسانه منتظر واکنش مسئولین به این قضیه است چرا که درصورت انتخاب حیدر لطیفی به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب این رئیس تنها کمتر از یکسال و خورده ای در این سمت خواهد بود .