از سوی استاندار آذربایجان شرقی

حکم فعالیت بیست و سومین شهردار شهر مهربان صادر شد

با انتخاب شورای اسلامی شهر مهربان و صدور حکم استاندار آذربایجان شرقی ، وحید بنائی به عنوان بیست و سومین شهردار شهر مهربان منصوب شد.

به گزارش سراب نیوز، با انتخاب و تصویب شورای اسلامی شهر مهربان و تائید فرمانداری شهرستان سراب و طی شدن مراحل اداری و قانونی لازم  با صدور حکمی از سوی خرم استاندار آذربایجان شرقی ،  وحید بنایی به عنوان بیست و سومین شهردار مهربان منصوب شد.
در حکم انتصاب وحید بنائی شهردار مهربان که در تاریخ ۲۰تیرماه ۱۴۰۲ توسط  عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی صادر شده ، آمده است:
در اجرای تبصره ۳ ذیل بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۰۱/۰۳/۱۷۵ و اصلاحات بعدی آن ، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت شهردار شهر مهربان منصوب می نمایم.
انتظار دارد با انجام وظایف مقرر در قانون و تعامل سازنده با منتخبین محترم مردم از همه ظرفیت های موجود استفاده نموده و الزامات ذیل را سرلوحه اقدامات خود قرار دهید ؛ امیدوارم در انجام مسئولیت خطیر محوله موفق و موید باشید.