حمله خرس قهوه ای در روستای سردها سراب سه نفر را راهی بیمارستان کرد

حمله خرس قهوه ای در سراب سه نفر را زخمی و روانه بیمارستان کرد.

به گزارش سراب نیوز عصر روز پنجشنبه برابر حمله خرس سه نفر مجروح و روانه بیمارستان شدند.

منابع بیمارستانی  از وضعیت وخیم یک پسربچه ۱۴ساله و اعزام به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز خبر دادند.

ضمن اینکه یک نفر نیز در بیمارستان بستری و نفر سوم هم با مداوای سرپایی مرخص شد.

این دومین حمله خرس طرف یک ماه گذشته است.