حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان در شهرستان سراب

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان کشور صبح امروز وارد شهرستان سراب، محل زادگاه خود شد.

به گزارش سراب نیوز بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان به همراه دکتر صوفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان وارد شهرستان سراب شدند.

عین اللهی در این سفر بعد از حضور در گلزار شهدای سراب از دانشکده علوم پپزشکی و بیمارستان سراب و سپس از خانه بهداشت روستای چقوش بازدید به عمل آرود.

گفتنی است عین اللهی وزیر بهداشت و درمان متولد شهرستان سراب است.