حریق به جان توربین بادی سراب افتاد

توربین بادی سراب که به منظور آزمایش به جهت ایجاد نیرواگه بادی برق در شهرستان سراب در منطقه روستای سوین سراب نصب شده بود به دلایل نامشخص در شعله های آتش سوخت.

به گزارش سراب نیوز، تنها توربین بادی سراب که در مسیر سراب به سمت روستای سوین قرار دارد دچار طعمه حریق شد  و خسارات جدی به این توربین وارد امد

تنها توربین سراب که یادگار دور نهم مجلس شورای اسلامی در سراب است از یادگار های زمان سرکار خانم بهمنی نماینده دور نهم مجلس است که قرار بود زمانی در آن منطقه نیرواه بادی سراب ایجاد شود که از آن نیروگاه صرفا یک توربین نصبشده بود که آن توربین نیز در شعله های اتش سوخت

هنوز علت وقوع حدثه و عمق خسارات وارده اعلام نشده است.